De Magie en Dynamiek van het Poppenspel

Training: Poppenspel binnen de zorg en het onderwijs en de (amateur)kunsten.

Deze workshop/training poppenspel is ontwikkeld voor leerkrachten, studenten van PABO’s, pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en zorginstellingen. 

Dat poppenspel al ruim duizend jaar werelderfgoed is, komt door de kunst van animeren, oftewel bezielen van speelobjecten door speciale manieren van bewegen. Daarmee ontstaat een directe verbinding tussen manipulator en toeschouwer waarlangs gedachten en emoties kunnen worden overgebracht.

NO-LABEL heeft drie trainingen
-Poppen in de ZORG
-Poppen in de KLAS
-De MAGIE en DYNAMIEK van het POPPENSPEL

Poppen in de ZORG
Poppenspel biedt mogelijkheden om op een andere wijze met elkaar in contact te komen. Als het uiten van gevoelens en emoties moeilijk is, kan de interactie met de pop een opening bieden. Communiceren met een pop is vaak minder bedreigend. Het is een mogelijkheid om op een mooie en zachte manier om te gaan met de emoties en gevoelens en deze te (h)erkennen. Contact leggen via poppenspel is geschikt  voor mensen met dementie en voor kinderen in het speciaal onderwijs. Kijk ook eens bij ‘De Verhalenkar’ op deze site. Een project speciaal voor mensen met dementie.

Echt contact maken is essentieel voor iedereen!

Poppen in de KLAS
Poppenspel is voor het onderwijs breed inzetbaar. Zo heeft poppenspel bijvoorbeeld een toegevoegde waarde bij het voorlezen van een prentenboek. Poppenspel kan ook toegepast worden bij creativiteitsvakken in combinatie met theater of dramalessen. Maar ook kunnen sociale maatschappelijke problemen worden uitgespeeld door middel van poppenspel. Met poppenspel kunnen vaardigheden van jonge kinderen op een leuke en een effectieve manier worden ontwikkeld.

Het gebruik van poppenspel sluit goed aan bij de belevingswereld van het jonge kind.

De MAGIE en DYNAMIEK van het POPPENSPEL (Training)
U leert de basistechnieken van het poppenspel. Zoals, wanneer komt een pop tot leven, hoe krijgt de pop de aandacht en hoe beweegt de pop. Wat is zijn of haar karakter (archetypes). Maar ook hoe komt de pop op en hoe gaat de pop af. Waar moet u zoal rekening mee houden. U krijgt handvaten om zelf een kleine dramatische lijn uit te kunnen zetten. Het is niet nodig om speciale poppen te vervaardigen om aan poppenspel te kunnen doen. Met een paar oude handschoenen kunt u al veel bereiken. Dit zullen we u laten zien en leren we u in de praktijk spelen met verschillende poppen en knuffels. Er is veel te vertellen en te beleven. 

U krijgt met deze training de basis mee waarbij u succesvol aan de slag kan met het toepassen van poppenspel in uw omgeving. De training is onderverdeeld in twee onderdelen en elk onderdeel duurt ca 1,5 uur en is ook los van elkaar te boeken. 

Een deel uit deze training is ook geschikt als teambuilding- uitje.

Zoekt u een leuke activiteit voor een kinderfeestje? NO-LABEL komt graag bij u langs.