De Verhalenkar

Een rijdend mini theatertje met verhalen, muziek, dans en figurentheater.

Doelgroep: Mensen met geheugenproblemen zoals dementie in o.a. zorginstellingen en dagopvang.

De VERHALENKAR voor mensen met DEMENTIE
‘De verhalenkar’ is en rijdend minitheatertje met kleine laatjes, vakjes en klepjes. Elke ruimte heeft een eigen voorwerp of verhaal. Een eigen wereld om bij weg te dromen. Samen met de bewoners van de zorginstelling en de bewoners van de kar (een pop en een dier) creëren we mooie momenten in het nu. Alles is goed.

Door de meerdere mogelijkheden van de kar, de poppen en de speler, kan de verhalenkar voor ieder individu een eigen belevingsmoment zijn. De verhalenkar kan tevens ingezet worden in een groep of huiskamer. De combinatie van poppen, muziek, voorwerpen en dans maakt de verhalenkar tot een multi-inzetbaar project.

‘De Verhalenkar’ biedt ruimte voor ontmoetingen en persoonlijk contact.

Er zijn steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat kunst en cultuur activiteiten een positieve rol kunnen spelen bij het welbevinden van o.a. mensen met geheugenproblemen. Met het project ‘de Verhalenkar’ wil ik de zorg en de kunst samen brengen. Het zijn verschillende werelden waar andere belangen en doelen zijn.

De verhalenkar wordt samen met een zorginstelling ontwikkeld. Door de kennisdeling van elkaar zal de verhalenkar beter aansluiten op de doelgroep. Ik hoop met de verhalenkar mensen met geheugenproblemen een mooi moment te mogen geven en hun laten zien dat ze er nog steeds toe doen!